Nápověda

na webu Aukce a dražby nemovitostí a movitého majetku

Jak se registrovat

Chcete-li se stát účastníkem elektronické dražby nebo jen využívat informací a služeb, které portál www.vydrazitel.cz nabízí, vytvořte si svůj uživatelský účet.

 1. Kliknutím na tlačítko Registrovat se v pravém horním rohu nebo na pole Registrujte se se Vám zobrazí formulář, ve kterém vyplníte požadované informace.  
 2. Přihlašovací údaje jsou vždy povinnou položkou – vyplňte emailovou adresu a zvolte heslo. Těmito údaji se budete přihlašovat k portálu www.vydrazitel.cz.
 3. Na váš email bude následně doručeno "Potvrzení emailové adresy" s aktivním odkazem v textu. Kliknutím na tento odkaz svou e-mailovou adresu potvrdíte.
 4. Je potřeba vyčkat na schválení registrace administrátorem a poté Vám příjde e-mail o "Dokončení registrace a možnosti přihlášení".  

 

Jak splnit podmínky účasti v dražbě

Pro účast v dražbě musíte splnit následující kroky: 

 1. Zaregistrovat se na portále www.vydrazitel.cz nebo se přihlásit na již vytvořený uživatelský účet, ověřený pomocí e-mailu.
 2. Připojit se ke konkrétní dražbě tlačítkem "účastnit se" a odeslat přihlášku do dražby.
 3. Doložit dražebníkovi pořádajícímu konkrétní dražbu svoji totožnost prostřednictvím formuláře.
 4. Složit na účet dražebníka uvedený u dražby dražební jistotu v termínu uvedeném na detailu dražby, pokud je požadována.

 

Jak prokázat totožnost

Každý účastník elektronické dražby, včetně osob jednajících za ně či jejich jménem, je povinen doložit při zápisu do dražby svou totožnost, a to platným průkazem totožnosti nebo aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. Dále je povinen doložit čestným prohlášením, že není osobou z dražby vyloučenou ve smyslu ust. §3 zákona č.26/2000 Sb., a že nebude pro takovou osobu dražit.

Totožnost je možno doložit několika způsoby:

 • osobně v kanceláři dražebníka,
 • ověřenými doklady zaslanými poštou do sídla dražebníka,
 • ověřenými doklady kvalifikovaným podpisovým certifikátem (osobním / firemním),
 • ověřenými konvertovanými doklady do datové schránky dražebníka hjp963n nebo emailem na adresu info@vydrazitel.cz.

Možnosti prokázání totožnosti jsou uvedeny v dražební vyhlášce ke konkrétní dražbě a jsou uvedeny v detailu dražby na portálu www.vydrazitel.cz.

Formuláře jsou ke stažení zde.

Jak složit dražební jistotu.

 • Složení dražební jistoty je jednou z podmínek pro účast v dražbě. Většinou je složení dražební jistoty dovoleno až po "prokázání totožnosti" dražitele. 
 • Informace o plnění podmínek účasti v konkrétní  dražbě najdete u detailu této dražby.
 • Výše dražební jistoty, lhůtu pro její složení a možnost jejího zaplacení najdete v "dražební vyhlášce" k vybrané dražbě popřípadě na detailu této dražby.  
 • V případě, že dražební vyhláška obsahuje přesné informace o způsobu a podmínkách složení dražební jistoty (včetně čísla účtu), postupujte podle ní - pokyny k zaplacení Vám nemusí v tomto případě dražebník poslat, pošle Vám až následně "potvrzení o zaplacení dražební jistoty".
 • Upozorňujeme, že dražební jistota musí být u dražebníka evidována "před začátkem dražby".

Dražební jistotu můžete uhradit převodem na účet dražebníka. Platební instrukce (číslo účtu, variabilní symbol, specifický symbol) Vám budou sděleny dražebníkem prostřednictvím emailu po odeslání přihlášky do dražby. Případně můžou být tyto instrukce zveřejněny přímo v dražební vyhlášce. 

 

Kdy začne dražba

"Začátek elektronické dražby" - datum a čas - je pevně stanoven v dražební vyhlášce a zobrazen u detailu dražby na portálu www.vydrazitel.cz. Po splnění všech podmínek účasti v dražbě, Vám bude v systému přidělen ke konkrétní dražbě identifikátor a můžete se aktivně podílet na účasti v dražbě (činit příhozy/podání) kdykoli v jejím průběhu. 

 

Jak přihazovat

Pokud jste připojen(a) k vybrané dražbě a splnil(a) jste podmínky účasti v ní, můžete aktivně dražit – přihazovat v dražbě následujícím způsobem:

 1. Klikněte na Přihlášení, v zobrazeném okně vyplňte uživatelské jméno a heslo a klikněte na "Přihlásit". Zobrazí se Vám v pravém horním rohu "Vaše jméno". Klikněte na záložku "Moje dražby" a mezi "Probíhajícími" dražbami vyhledejte dražbu, které se chcete zúčastnit. U probíhající dražby se Vám zobrazí box s kolonkou pro příhoz a podání.
 2. Váš příhoz/podání činíte vyplněním kolonky "Příhoz" a potvrzením tlačítka "Přihodit" a potvrzením tohoto příhozu v konfirmačním dialogovém okně. Tímto je učiněn Váš příhoz/podání. Podání (Vámi nabízená cena) se automaticky přepočte po vyplnění výše příhozu. Vaše podání a příhoz bude zobrazeno v seznamu příhozů a bude zvýrazněno. 
 3. Podání je bráno za učiněné v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli potvrzeno takto: Po podání se Vám zobrazí nad dražbou informace v zeleném poli "Vaše podání bylo přijato" a samostné podání se objeví v seznamu přijatých podání v poli "Průběh dražby"

Seznam příhozů, aktuální cena a status nejvyššího podání se aktualizuje automaticky v intervalu 10s.

Výše příhozu/podání

 1. První příhoz je 0 Kč, jako potvrzení nejnižšího podání, tj. počáteční ceny (to je stanoveno dražební vyhláškou a v boxu a kolonce příhoz je poprve nabízena nula).
 2. Další minimální příhoz je stanoven dle dražební vyhlášky a vždy se automaticky zobrazí v boxu. Příhozem je myšlena částka, kterou chcete přihodit (např. 1000,- Kč), nikoliv celková částka, kterou chcete za předmět dražby nabídnout.
 3. Chcete-li učinit vyšší příhoz, než je stanovená výše minimálního příhozu, pouze v boxu a v kolonce příhoz přepište částku na požadovanou výši a klikněte na tlačítko "Přihodit".  

Stejné podání a dorovnání nabídky 

 1. Obecně platí, že nemohou dražitelé v elektronické dražbě činit stejné podání. 
 2. Další podání tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické dražbě vůbec přihlíženo, neboť elektronický systém dokáže rozlišit časovou následnost příhozů, byť k nim došlo ve zlomcích sekundy. 
 3. Dražitelé s předkupním právem nebo dražitelé u dražby, kde je povoleno dorovnání s následným losovaním, mohou přihazovat 0 Kč pro dorovnání nabídky jiného dražitele.